Migrant Gateway - praca, emigracja, biznes

Umowy

Jeśli zdecydujesz się na zatrudnianie pracowników, wówczas na pewno powinieneś mieć różnego rodzaju umowy zgromadzone w jednym miejscu. Taka dokumentacja będzie ci potrzebna, co więcej, lepiej mieć wszystko pod ręką, na przykład w razie nagłej i niespodziewanej kontroli. Obecnie mamy wiele rodzajów umów, możemy bowiem wyróżnić umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie. To, jaką umowę zawrzesz ze swoim pracownikiem zależy przede wszystkim od ciebie oraz od tego, na jak długi okres zamierzasz go zatrudnić. Jeśli na dość długi czas, wówczas możesz z nim podpisać umowę o pracę (na czas nieokreślony bądź na czas określony). Umowa zlecenie natomiast najczęściej jest zawierana przede wszystkim z tymi osobami, które chcą podjąć się jakiejś pracy dodatkowej czy sezonowej. Większość studentów czy uczniów na przykład w okresie wakacyjnym pracuje na podstawie tego rodzaju umów, gdyż w ich przypadku są one dla nich najbardziej atrakcyjne. Dlatego wszystko zależy od pracodawcy oraz od rodzaju pracy.